Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ "ΚΑΤΣΕΛΗ" - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ:

Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α', 94/14.8.2015) στον γνωστό Νόμο "Κατσέλη" για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ("υπερχρεωμένα νοικοκυριά", Ν. 3869/2010).
Εκείνο που θα πρέπει ιδίως να επισημάνουμε είναι ότι επιτρέπεται πια η ρύθμιση (δηλαδή "κούρεμα") ακόμη και φορολογικών οφειλών ή οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία, έστω και αν αυτά έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση!
Εφιστούμε επίσης την προσοχή στη νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δηλώνεται και η περιουσιακή κατάσταση του/της συζύγου (όχι μόνο τα εισοδήματα), το οποίο, μάλιστα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δηλώσουν στο δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (δηλαδή μέχρι τις 13/2/2016) και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και εκκρεμεί η συζήτησή της. Αλλιώς, θεωρείται ότι παραβαίνουν το καθήκον αληθείας με κίνδυνο να απορριφθεί η αίτησή τους όταν αυτή δικαστεί. Συνεπώς, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τους δικηγόρους τους για συμμόρφωσή τους με τη νέα αυτή ρύθμιση.Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΕΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΛΠ.  - ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-1-2016!

Σαρωτικές αλλαγές στη διεξαγωγή των δικών στα πολιτικά δικαστήρια και στην αναγκαστική εκτέλεση (κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4335/2015 (ΦΕΚ Α', 87/23-7-2015). ΙΣΧΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2016!

Θα μπορώ να εξετάσω μάρτυρα σε δίκη;  Αν γίνει κατάσχεση σε ακίνητό μου, τι περιθώρια έχω να αντιδράσω; Ο πλειστηριασμός με βάση ποια αξία θα γίνει; Οι τράπεζες προηγούνται στο πλειστηρίασμα; Μήπως υπάρχουν και θετικές αλλαγές;
 
Συνοπτικά και απλά, τα πράγματα έχουν πια ως εξής:
 
1) Οι αλλαγές θα ισχύουν από 1-1-2016.
2) Οι αστικές δίκες θεωρητικά επισπεύδονται (η πράξη θα δείξει εάν και κατά πόσο):
-Άμεση κοινοποίηση της αγωγής (εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της στο δικαστήριο),
-Σύντομη προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου (30 αντί των 60 ημερών),
-Δυνατότητα του δικαστή να διατάξει την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου (εκτός δίκης) προσώπου,
-Κατάθεση των προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (αντί την ημέρα της δίκης, που προσδιορίζεται έτη μετά) και εν συνεχεία ορισμός δικασίμου εντός 30 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου,
-Μάρτυρες στο δικαστήριο δεν εξετάζονται, κατ' αρχήν, αλλά προσκομίζονται με τις προτάσεις ένορκες βεβαιώσεις, ακόμη και 8 συνολικά(!) (5 προς απόδειξη και 3 για αντίκρουση), ενώ, κάτι που είναι σημαντικό, θα πρέπει πια στην γνωστοποίηση λήψης ένορκων βεβαιώσεων που κοινοποιείται στον αντίδικο να αναφέρονται και τα ονόματα και οι διευθύνσεις κατοικίας των μαρτύρων που θα καταθέσουν, πράγμα που τους εκθέτει και καθιστά τρωτή τη διαδικασία,
-Δεν είναι υποχρεωτική η εμφάνιση στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης (ούτε για τους δικηγόρους),
-Δεν επιτρέπεται πια αναβολή της δίκης, ούτε για σπουδαίο λόγο,
-Η απόφαση εκδίδεται βάσει των εγγράφων και ενόρκων βεβαιώσεων που έχουν προσκομιστεί πριν την δίκη και μόνο εάν το δικαστήριο, από τη μελέτη της δικογραφίας, κρίνει ως "απολύτως αναγκαία" την εξέταση μαρτύρων ενώπιόν του στο ακροατήριο, τότε θα οριστεί νέα δίκη, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατος χρόνος διεξαγωγής της, για εξέταση ενός μόνο μάρτυρα από κάθε πλευρά,
-Συντομεύεται η προθεσμία άσκησης έφεσης, εάν δεν επιδοθεί η απόφαση από τον ένα διάδικο στον άλλον, σε 2 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης, αντί των 3 που ίσχυε μέχρι τώρα,
-Ενοποιούνται σε μία κοινή διαδικασία όλες οι οικογενειακές διαφορές (διατροφή, αναγνώριση τέκνου, ελεύθερη συμβίωση, οικογενειακή στέγη κλπ.),
-Είναι πια δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και κατά κατοίκου εξωτερικού (προφανώς για όσους έχουν μετοικήσει στο εξωτερικό και χρωστάνε...),
-Σημαντική αλλαγή επέρχεται και στη Διαταγή Απόδοσης Μισθίου, που είναι η πιο γρήγορη διαδικασία έξωσης κακοπληρωτή νοικάρη, όπου, ακόμη και αν αυτός πληρώσει τα οφειλόμενα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν εξωδίκου για την καταβολή τους, θα μπορεί και πάλι να εκδοθεί η Διαταγή αυτή έξωσής του, εάν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία (δηλαδή λόγω υπαιτιότητάς του και όχι από ανωτέρα βία) στην καταβολή των μισθωμάτων,
-Μία ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, πιστεύουμε, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και διευκόλυνση στην γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των ένδικων αξιώσεων αποτελεί η πρόβλεψη ότι με βάση την οριστική (δηλαδή την πρωτοβάθμια) απόφαση, πριν αυτή τελεσιδικήσει (μετά το Εφετείο), θα μπορεί αυτός που έχει την απαίτηση ή την αξίωση να την διασφαλίσει ήδη με την απόφαση αυτή, επιβάλλοντας είτε προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου του αντιδίκου του, είτε συντηρητική κατάσχεση σε περιουσιακά του στοιχεία (όπως λ.χ. τραπεζικούς του λογαριασμούς), όπως θα είχε επιτύχει εάν είχε προηγουμένως κάνει και ασφαλιστικά μέτρα, που πια δεν θα είναι και απαραίτητα (εάν βεβαίως η αγωγή δικάζεται πράγματι σύντομα)!,
-Επανέρχονται οι σημαντικές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (όπως είναι λ.χ. ο διορισμός προσωρινής διοίκησης μιας εταιρείας κλπ.) στο μονομελές πρωτοδικείο, αντί του ειρηνοδικείου,
-Μία σημαντική επίσης αλλαγή, που θέλει προσοχή, είναι όταν με τη διαθήκη ορίζεται ως αποκλειστικός κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του κληρονομουμένου ή δεν έχει με αυτόν συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού, οπότε για να αναγνωρισθεί από το δικαστήριο η γνησιότητα της διαθήκης αυτής (διαδικασία κήρυξής της ως κυρίας) θα πρέπει να γίνει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για την γραφή του διαθέτη,
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΑΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΛΕΣΗ).

 
 
 
 
 
 

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Fwd: Οι καταστηματάρχες της Λάρισας κατακεραύνωσαν την ΑΕΠΙ στην ημερίδα ΠΑΣΚΕΔΙ και ΕπιμελητηρίουΗλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος
Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
email: etassopoulos@hol.grΈναρξη προωθημένου μηνύματος:

Από: paskedi@paskedi.gr
Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2015 - 8:21:55 π.μ. EET
Προς: etassopoulos@hol.gr
Θέμα: Οι καταστηματάρχες της Λάρισας κατακεραύνωσαν την ΑΕΠΙ στην ημερίδα ΠΑΣΚΕΔΙ και Επιμελητηρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Χειμάρρας 30, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 932420, 932473, 932481 – Fax: 2310 932431 – Κιν.: 6983161473
www.paskedi.gr – e-mail: paskedi@paskedi.gr

Θεσσαλονίκη 07/03/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι καταστηματάρχες της Λάρισας κατακεραύνωσαν την ΑΕΠΙ στην ημερίδα ΠΑΣΚΕΔΙ και Επιμελητηρίου

Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΠΑΣΚΕΔΙ να ενημερώσει τον τεράστιο κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη τη Χώρα με την σύμπραξη των Δήμων και των Επιμελητηρίων, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 συνδιοργανώθηκε ημερίδα στη Λάρισα από το Επιμελητήριο και τον ΠΑΣΚΕΔΙ.
Το Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ δια της Προέδρου του κυρίας Νίκης Κωνσταντίνου απευθύνει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κύριο Αδάμ Δημήτριο, για την άψογη φιλοξενία στους χώρους του Επιμελητηρίου, για την άρτια προετοιμασία και υλοποίηση της ημερίδας και για την φυσική του παρουσία, που αν και είχε υψηλό πυρετό, παρακολούθησε μέχρι τέλους την εκδήλωση, παρεμβαίνοντας μάλιστα, σε καίρια σημεία υψηλής έντασης…. Πυροσβεστικά!!!
Κεντρικοί ομιλητές από μέρους του συνδιοργανωτή ΠΑΣΚΕΔΙ ήταν α) Η Πρόεδρος κυρία Νίκη Κωνσταντίνου σε θέματα Ανάπτυξη επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαίδευση αυτών και του προσωπικού, Διαρθρωτική αναπροσαρμογή – voucher, Φορολογικά – Ασφαλιστικά, β) Ο Γεν. Γραμματέας κύριος Καλιώρας Ηλίας σε θέματα Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα, Ωράριο λειτουργίας, Έλεγχοι Αστυνομίας κατόπιν καταγγελίας, Ηχορρύπανση, Μέτρηση db από Αστυνομία, Δικαιώματα καταστηματαρχών, γ) Ο Σύμβουλος του ΠΑΣΚΕΔΙ και εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ κύριος Παναγιώτου Ευάγγελος σε θέματα Σιμινάρια και εκπαίδευση καταστηματαρχών και προσωπικού στους ορθούς κανόνες υγιεινής.

Στην αίθουσα … ΄΄εντελώς τυχαία΄΄  βρέθηκε και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΠΙ κύριος Γρετζελιάς Παντελής, Δικηγόρος, τέως Δήμαρχος επί δώδεκα έτη Νέας Φιλαδέλφειας, που κατά δήλωσή του επί θητείας του γκρεμίστηκε το Στάδιο της ΑΕΚ, η τοπική αντιπρόσωπος ΑΕΠΙ στη Λάρισα κυρία Καραγκιώλη Μαρία και ο Νομικός σύμβουλος της ΑΕΠΙ στη Λάρισα κύριος Καψιώκας Γεώργιος.

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ βρέθηκε με το επιτελείο της ΑΕΠΙ λίγο πριν την έναρξη της ημερίδας σε τοπική καφετέρια κι εκεί δόθηκε η … πρώτη μάχη. Αντιληφθήκαμε πως, επειδή η ΑΕΠΙ χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της, το οποίο έδαφος το τρώει ο ΠΑΣΚΕΔΙ, πελαγοδρομεί και βγάζει μένος, που είναι όμως σε βάρος της. Νομίζει πως αν κυνηγά κατά πόδας τον ΠΑΣΚΕΔΙ, το βαρύ της πυροβολικό, όπως θεωρεί τον Γρετζελιά Παντελή, ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα κάνει πίσω. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ όμως έχει μάθει να προχωρά μπροστά, με τον κλάδο όλο συμπαραστάτη, με νόμιμες διαδικασίες κι αυτό θα κάνει. Όσα εκφοβιστικά έγγραφα-μανιφέστο κι αν στείλει η ΑΕΠΙ στους Δήμους, δήθεν για ΄΄παράνομους τρόπους'' ενημέρωσης των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, θα πέφτουν στο κενό, διότι η ενημέρωση του ΠΑΣΚΕΔΙ προς τα μέλη του γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους κι όχι την νομοθεσία της ΑΕΠΙ, η οποία σαν αρχή έχει όποια νομοθεσία σήμερα την συμφέρει, να την επικροτεί κι αν η ίδια νομοθεσία αύριο την θίγει, να την αποδοκιμάζει.
Η νομοθεσία λοιπόν δίδει το δικαίωμα στον ΠΑΣΚΕΔΙ να χορηγεί στα μέλη του μουσική και τραγούδια, Ελληνικά και ξένα, που δεν ανήκουν τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα σε Οργανισμούς, είτε της Ελλάδας, είτε του Εξωτερικού. Στη συνέχεια, προκειμένου τα καταστήματα να προμηθεύονται από τους Δήμους με άδεια μουσικών οργάνων, τους δίδει (ο ΠΑΣΚΕΔΙ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται και υπογράφεται από τον χρήστη το παρακάτω κείμενο, όπως ορίζει ακριβώς η Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και η Εγκύκλιος του ΟΠΙ ''Σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 23476 17 Ιουλίου 2014 εγκύκλιο οδηγία του ΟΠΙ – Υπουργείου Πολιτισμού προς όλους τους ΟΤΑ της χώρας  «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους''.
Όλοι οι Δήμοι της Χώρας, από τη στιγμή που ο ΠΑΣΚΕΔΙ συμβαδίζει με τη νομιμότητα, πράττουν αυτό που πρέπει να πράξουν στους πολίτες τους. Χορηγούν ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ και στη συνέχεια κοινοποιούν την Υπεύθυνη δήλωση στους Οργανισμούς ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Η ΑΕΠΙ βλέποντας πως το εκφοβιστικό της σχέδιο εναντίον των Δημάρχων και των Δημοτικών υπαλλήλων, τις περισσότερες φορές με την φυσική παρουσία του κυρίου Γρετζελιά, ο οποίος συνομιλεί και προσπαθεί να επηρεάσει τους υπαλλήλους των Δήμων, λέγοντάς τους πως αν δεν σφραγίσουν επιχειρήσεις, που με Υπεύθυνες Δηλώσεις παρέλαβαν από τον Δήμο άδεια μουσικών οργάνων, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της παράβασης καθήκοντος και για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε το συγκεκριμένο σημείο από το 10 σέλιδο ενημερωτικό-εκφοβιστικό Υπόμνημα που απέστειλαν προς όλους τους Δήμους στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, με αριθμό Πρωτοκόλλου 274108, για τον εχθρό της ΑΕΠΙ, τον ΠΑΣΚΕΔΙ. '' … Υποχρεούται η αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης των ΚΥΕ του Δήμου να μη προβαίνει περαιτέρω σε έκδοση – χορήγηση διοικητικής αδείας μουσικής, διαφορετικά υπάρχει παράβαση καθήκοντος….''.

Μετά την πρώτη μάχη λοιπόν ΠΑΣΚΕΔΙ και ΑΕΠΙ, που δόθηκε λίγο πριν την έναρξη της ημερίδας σε καφέ της πόλης της Λάρισας και με την παράκληση του κυρίου Γρετζελιά να του δώσουμε λόγο στο βήμα, ο ΠΑΣΚΕΔΙ σαν διοργανωτής-οικοδεσπότης, έκανε αποδεκτή την παράκληση του κ. Γρετζελιά , διότι ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αρχίσει η ΑΕΠΙ να διασύρεται μπροστά σε επιχειρηματίες που επί σειρά δεκαετιών απομυζά οικονομικά. Διαπληκτίσθηκε λεκτικά σε πολλά σημεία, όπως θα διαπιστώσετε παρακολουθώντας και το βίντεο, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει ΄΄μικρούς΄΄ τους Συνθέτες και Στιχουργούς της Αυτοδιαχείρισης, προκειμένου να δείξει πόσο μεγάλοι είναι αυτοί.

Την ημερίδα χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κύριος Αδάμ Δημήτριος, που παρουσίασε τους κεντρικούς ομιλητές του ΠΑΣΚΕΔΙ, την ατζέντα των θεμάτων και δευτερευόντως τον καλεσμένο κύριο Γρετζελιά με το επιτελείο του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ κυρία Κωνσταντίνου, η οποία ανέπτυξε με κάθε λεπτομέρεια την εκπαίδευση καταστηματαρχών και εργαζομένων δια μέσου της Διαρθρωτικής αναπροσαρμογής. Έμειναν έκπληκτοι όλοι οι παρευρισκόμενοι όταν έμαθαν πως τόσα χρόνια βρίσκονταν έξω από αυτά τα προγράμματα, λόγω μη ενημέρωσής τους από διάφορους φορείς. Ενθουσιάστηκαν, όταν από στόματος Προέδρου άκουσαν πως θα μπορεί η κάθε επιχείρηση από την συμμετοχή της να εισπράξει 1600 Ευρώ, επιπλέον 600 Ευρώ για τον κάθε εργαζόμενό της, ενώ 900 Ευρώ θα εισπράττει ο κάθε εργαζόμενος. Χρήματα που ή θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι περισσότερο ενημερωμένοι ή μπορεί και να επιστρέψουν πίσω, με αποτέλεσμα να χαθούν.

Λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε στη συνέχεια με τα Πνευματικά Δικαιώματα, δεν μπόρεσε να μιλήσει για τους κανόνες ορθής πρακτικής Υγιεινής στα τρόφιμα και ποτά, ο Σύμβουλος του ΠΑΣΚΕΔΙ κύριος Παναγιώτου Ευάγγελος και του ζητάμε συγνώμη. Επειδή όμως οι τοπικοί επιχειρηματίες πρότειναν και παρακάλεσαν τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος αμέσως το αποδέχθηκε και τον ευχαριστούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να επαναλάβουμε νέα ημερίδα στη Λάρισα και θα έχει τον χρόνο που δικαιούται για ενημέρωση.
 
Με τιμή
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος
Για φωτογραφικό υλικό και βίντεο κλικ εδώ
Με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί στα μέσα που διαθέτετε.                         
Κάντε like και ακολουθήστε μας
         
  Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα πατήστε εδώ.

Copyright © 2012 www.paskedi.gr - Επικοινωνία paskedi@paskedi.gr

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Α. Κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, κάβα, κατάστημα διάθεσης αλλαντικών και τυροκομικών προϊόντων, πώληση τυποποιημένων παγωτών/αναψυκτικών/ποτών/ειδών σοκολατοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα, παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων):
-Από την 1-1-2014 η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά. Δεν υπάρχει πια διαδικασία αδειοδότησης από τον Δήμο, αλλά γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013, ΦΕΚ 3402/τ.Β/31-12-2013).
-Συγκεκριμένα, ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση για την ίδρυση του καταστήματος.
-Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος, μόλις είναι έτοιμος να λειτουργήσει, υποβάλει στον Δήμο ορισμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και ο Δήμος χορηγεί βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της Υ.Α. οικ. 96967/2012 για τα Κ.Υ.Ε. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.
-Ο Δήμος κοινοποιεί στην συνέχεια το έντυπο της γνωστοποίησης στην Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία και την Πυροσβεστική, οι οποίοι διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο.

Β. Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας-tattoo):
-Ισχύουν και εδώ όσα ακριβώς αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Α.  Η διαδικασία αδειοδότησης έχει αντικατασταθεί από την διαδικασία γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013, ΦΕΚ 3403/τ.Β/31-12-2013).

Γ. Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρασκευής και διάθεσης τροφίμων και ποτών κλπ.):
-Και εδώ η διαδικασία έχει απλοποιηθεί (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013, ΦΕΚ 3106/τ.Β/9-12-2013).
-Ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
--Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον Δήμο τα έγγραφα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από τον Δήμο.
-Μετά την υποβολή του φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, ο Δήμος, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, διαβιβάζει τον φάκελο στο Υγειονομικό και την Πυροσβεστική (αν δεν έχει ήδη προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας στον φάκελό του), για έλεγχο-γνωμάτευση.
-Με την επιστροφή του φακέλου, ο Δήμος εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

​ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ-ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ! ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014! (28/2/14 ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Με το άρθρο 2 του Ν. 4224/2013 χορηγήθηκε για το έτος 2014 η δυνατότητα αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους και που έχουν δηλωθεί ως τέτοια (ως ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας) στην τελευταία φορολογική τους δήλωση (δηλαδή εκείνη του οικονομικού έτους 2013), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
2. Το ετήσιο δηλωθέν καθαρό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, (όπως αυτό υπολογίζεται αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης), να μην υπερβαίνει ή να είναι ίσο με τις 35.000 ευρώ.
3. Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων κα κινητών αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ (πλην των περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα). 
Όμως, για να ισχύει η εκ του νόμου αναστολή αυτή θα πρέπει ο οφειλέτης να κοινοποιήσει στον κάθε δανειστή του, (από τον οποίο αντιμετωπίζει ενδεχομένως κίνδυνο κατάσχεσης-εκπλειστηρίασης της κύριας κατοικίας του, ή έναντι του οποίου θέλει να μειώσει την δόση της οφειλής του χωρίς συνέπειες για την κύρια κατοικία του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τραπεζών), μία υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει σε αυτόν ότι πληρεί τις άνω προϋποθέσεις, περιγράφοντάς τες (π.χ. ποιο είναι το καθαρό δηλωθέν εισόδημά του, ή πόση είναι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του). Επιπλέον, εάν έχει προβεί σε κινήσεις λογαριασμού του που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (προφανώς ανά κίνηση), θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερά στην υπεύθυνη αυτή δήλωσή του και τις κινήσεις αυτές. 
Η υπεύθυνη αυτή δήλωση είναι ανά δανειστή του οφειλέτη και μόνον έναντι αυτού και εφόσον κοινοποιηθεί σε αυτόν η δήλωση επέρχεται η αναστολή. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την κοινοποίηση της δήλωσης αυτής είναι μέχρι την 31.1.2014, ή εντός 2 μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Εάν, δηλαδή, ένας δανειστής δεν έχει ακόμη στραφεί δικαστικά εναντίον του οφειλέτη ή δεν έχει ακόμη αποκτήσει τίτλο εκτελεστό (διαταγή πληρωμής ή εκτελεστή δικαστική απόφαση) εναντίον του, τότε υπάρχει το περιθώριο 2μηνης προθεσμίας για τον οφειλέτη να αμυνθεί, όταν ο δανειστής του κοινοποιήσει για πρώτη φορά τον εκτελεστό αυτό τίτλο καλώντας τον να πληρώσει. 
Κατ' εξαίρεση, οι τράπεζες ΚΑΙ ΜΟΝΟ αποφάσισαν από μόνες τους (μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών) και παρέτειναν αυτοβούλως την προθεσμία αυτή της 31.1.2014 έως τέλος Φεβρουαρίου (28-2-2014), με την έννοια ότι θα περιμένουν έως τότε υπεύθυνες δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες τους και ότι, συνεπώς, έως τότε δεν θα προβαίνουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων κατά των οφειλετών τους, αφού, προφανώς, δεν μπορούν να ξέρουν ποιοι από αυτούς απολαύουν της προστασίας του νόμου. 


Ηλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος
Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
Email: etassopoulos@hol.grΔευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ!

Μετά την πρώτη εξαγγελία που είχε γίνει με το άρθρο 20 του Ν. 4179/2013, όπου σε μία μόνο πρόταση (παράγραφος 1) αναφερόταν η δραστηριότητα του ιατρικού τουρισμού και ότι, γενικά και αόριστα, οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκησή του θα ρυθμισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών υγείας και τουρισμού, μόλις πρόσφατα (26-11-2013) οι εν λόγω συναρμόδιοι υπουργοί (Άδωνις Γεωργιάδης και Όλγα Κεφαλογιάννη, αντίστοιχα) εξέδωσαν την υπ' αριθ. 27217 κοινή υπουργική τους απόφαση (δημοσιευθείσα ήδη στο ΦΕΚ τ. Β', αρ. 3077/3-12-2013), με την οποία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, καθόρισαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής στην Ελληνική επικράτεια.
Πλην όμως, παρά τον πολλά υποσχόμενο τίτλο και την μεγάλη προσδοκία που είχε γεννήσει η αναμονή εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως, τελικά με αυτήν τίποτα δεν θεσμοθετήθηκε επί της ουσίας, το μόνο δε που, απ' ό,τι φαίνεται, προωθήθηκε με αυτήν είναι μόνον η επαγγελματική και αγοραστική ευκαιρία που δίνεται σε ορισμένες διεθνείς (κυρίως) εταιρείες πιστοποίησης, να αναπτύξουν και στην Ελλάδα την δραστηριότητα της πιστοποίησης "κατά τα διεθνή πρότυπα" (όπως αναφέρεται) του φορέα παροχής ιατρικού τουρισμού, ο οποίος, όπως ρητά προβλέπεται, μπορεί να είναι μόνον μονάδα παροχής φροντίδας υγείας, ενώ παραλείπονται τελείως (τουλάχιστον επί του παρόντος) οι ενδιάμεσοι τουριστικοί φορείς (οι λεγόμενοι "medical facilitators", ήτοι μεσίτες-διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού), για τους οποίους, αν και επιτελούν κομβική θέση στην δραστηριότητα αυτή, δεν υπάρχει καμία σχετική αναγνώριση ή πρόβλεψη θεσμικής αναγνώρισής τους. 
Σημειωτέον, μάλιστα, ότι καμία πρόβλεψη δεν γίνεται ως προς τα πρότυπα ή τους κανόνες δραστηριότητας που θα πρέπει να τηρούνται από τους φορείς ιατρικού τουρισμού και να ελέγχονται και πιστοποιούνται από τους παραπάνω διεθνείς οίκους πιστοποίησης και, συνεπώς, υπάρχει μια "λευκή" ως προς τούτο εξουσιοδότηση του έλληνα νομοθέτη προς τους τρίτους αυτούς φορείς πιστοποίησης, να λένε ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν!
Πέρα της ανωτέρω πρόβλεψης, η ΚΥΑ εξαντλείται σε γραφειοκρατικές και άνευ ουσίας ρυθμίσεις για τους φορείς ιατρικου τουρισμού, όπως λ.χ. ότι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μητρώο που τηρεί ο ΕΟΤ, ή ότι πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι γιατροί τους, εσωτερικά ή εξωτερικά συνεργαζόμενοι με αυτούς. 
Τέλος, μια εσφαλμένη και άστοχη (ή, τουλάχιστον, ατελής) ακόμη πρόβλεψη που γίνεται στην άνω ΚΥΑ, είναι ότι οι πάροχοι ιατρικού τουρισμού, οι οποίοι εκ των πραγμάτων απευθύνονται σε κατοίκους του εξωτερικού και που, ως εκ τούτου, η λειτουργία τους είναι απόλυτα συνυφασμένη με την τουριστική ιδίως προβολή τους στην αλλοδαπή και, μάλιστα, εν όψει του ιδιαίτερα αυξημένου ανταγωνισμού στον χώρο αυτό από αντίστοιχους φορείς στις γείτονες χώρες μας, υπόκεινται, όπως ορίζεται, στις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα για την ιατρική διαφήμιση και την ιατρική δεοντολογία, που σημαίνει, δηλαδή, σοβαροί περιορισμοί (αν όχι απαγόρευση) στην προβολή τους!
Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι δεν πρόκειται, ουσιαστικά, για μια υπουργική απόφαση που προωθεί τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά για ένα άνευρο και άνευ ουσίας νομοθέτημα δήθεν αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, που μάλλον δίνει ώθηση σε παράπλευρες εργασίες, παρά στον ίδιο τον αναγκαίο για την χώρα μας ιατρικό τουρισμό.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης - Τώρα και από κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις.

Με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 921/16-4-2013), επετράπη και σε ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή σε κοινές εμπορικές επιχειρήσεις, να ιδρύουν και λειτουργούν και εκείνοι (εκτός από τους μέχρι σήμερα φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μέχρι σήμερα ήταν ελάχιστοι, εξαντλούμενοι σε επίπεδο κυρίως δημοτικών φορέων), τα λεγόμενα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών ηλικίας 5-12 ετών γα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός σχολικού ωραρίου (δηλαδή απογεύματα και σαββατοκύριακα), και συγκεκρμένα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική-οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και την εξυπηρέτηση των γονέων (που ενδεχομένως σημαίνει και φύλαξη των παιδιών τις ώρες εκείνες, δηλαδή παραμονή του παιδιού στον χώρο χωρίς την παρουσία συνοδού -γονέα).

Εν όψει του περιορισμένου εύρους του αντικειμένου (απασχόληση παιδιών σε ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία - μη δυνατότητα απασχόλησης παιδιών κάτων των 5 ετών, έστω και περιορισμένη για λίγες ώρες), κρίνεται δυσλειτουργική η νέα αυτή ρύθμιση, παρολο που σε ερώτησή μας σε αρμόδιες υπηρεσίες (κατά τόπους Περιφέρειες) δηλώθηκε ότι έχουν ήδη υποβληθεί σχετικά ερωτήματα από ενδιαφερομένους. Το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα τους γονείς και αντίστοιχα προβληματίζει υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς είναι πώς μπορούν τα νήπια (παιδιά πάνω από 2μιση χρονών έως 5) να παραμένουν τις πρωινές ώρες εργασίας των γονιών τους σε κάποιον χώρο δημιουργικής απασχόλησης για λίγες μόνον ώρες, χωρίς οι γονείς να υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρογκες αμοιβές σε παιδικούς σταθμούς που μόνον αυτοί μπορούν νόμιμα (εξ όσων γνωρίζουμε) να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης σε νήπια (πολύ περισσότερο σε βρέφη).

Η πρακτική ασφυκτιά: είτε παιδικοί σταθμοί, είτε παιδότοποι και τώρα τελευταία τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, που όμως έχουν περιορισμένη λειτουργία.

Συνεχίζονται, εντούτοις, απ' όσα γνωρίζουμε από υποθέσεις που έχουμε χειρισθεί, να εμφανίζονται διάφορα νέα μορφώματα (π.χ. ομάδες απασχόλησης από σύλλογο γονέων κλπ), άγνωστης, νομίζουμε, και προβληματικής ενδεχομένως υπόστασης εντός του υπάρχοντος αυστηρού νομικού πλαισίου, όπου για κάθε οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία που έχει σχέση με την προστασία του παιδιού και για κάθε παρεμφερή δραστηριότητα απαιτείται άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 1 του Ν. 2345/1995. Και βέβαια μέχρι αποδείξεως του εναντίον από περιπτώσεις που έχουν καταφέρει νόμιμα "με σφραγίδα" να λειτουργούν στο υφιστάμενο πλαίσιο....


Ηλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος, Μ.Δ. Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών,

Μέλος του Νομικού Δικτύου του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ)

Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
e-mail: etassopoulos@hol.grΤρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΛΠ: ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχετικά με την νέα διαδικασία αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κέντρα Διασκέδασης, Εστιατόρια, Μπαρ κλπ.), παραπέμπουμε σε πρόσφατο άρθρο μας δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Επαγγελματικού Συλλόγου ΠΑΣΚΕΔΙ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης):
http://www.paskedi.gr/index.jsp?CMCCode=0113&CMRCode=17149LHPD

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΕΜΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εως τον Οκτωβριο ολες οι υπαρχουσες Ο.Ε. και Ε.Ε. (ομορρυθμη-ετερορρυθμη εταιρεια) υποχρεουνται να καταχωρησουν στο ΓΕΜΗ (νεο γενικο εμπορικο μητρωο εταιρειων κλπ) τα καταστατικα τους (ν. 4072/2012).
Εφιστουμε την προσοχη στο θεμα, γιατι τωρα ισχυουν νεες διαταξεις για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. που αλλαζουν αρκετα πραγματα, εκτος αν το εταιρικο καταστατικο οριζει διαφορετικα! (π.χ. οχι αυτοματη εξωδικη καταγγελια της εταιρειας αλλα λυση της με δικαστικη αποφαση για σπουδαιο λογο κλπ.).

 

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΚΑΛΗΣ ΚΛΠ.

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και διόρθωσης προδήλου
σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Ανοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς,
Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής έως την 04.09.2012 αποφάσισε ο Ο.Κ.Χ.Ε. με την υπ' αριθ. 543/03/10-4-2012 απόφασή του, (ΦΕΚ Β΄ 1390/27.04.2012).

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Διαταγη πληρωμης κατα ΟΤΑ κλπ (συνεχ.)

Και οχι μονο αυτο!... Αλλα εκει που τα κατωτερα δικαστηρια παλεψαν και πετυχαν να επιτραπει και η διαταγη πληρωμης κατα του Δημοσιου, (εκει δηλαδη που υπαρχει βεβαια οφειλη του τελευταιου, απληρωτη ομως), ενω ο νομος ουσιαστικα την απαγορευε (θεωρωντας την ως μη εκτελεστη κατα του Δημοσιου), ερχεται το ανωτατο δικαστηριο και το ακυρωνει, με το σκεπτικο οτι κακως επι τοσο καιρο εκδιδονταν διαταγες πληρωμης κατα ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπα για απαιτησεις απο διοικητικη συμβαση, γιατι αυτες υπαγονται στα διοικητικα δικαστηρια , τα οποια ομως δεν εκδιδουν διαταγες πληρωμης(!).
Τουλαχιστον ας γινοντουσαν δεκτες αιτησεις ασφαλιστικων μετρων κατα του Δημοσιου για προσωρινη επιδικαση απαιτησεων!, (δυνατοτητα που προβλεπεται, αλλα δεν εφαρμοζεται, γιατι απορριπτεται κατα κορον)...

Διαταγη Πληρωμης κατα ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Δημοσιο (ΑΠ 1265/2011)

Ο Αρειος Παγος εκρινε προσφατα (αποφαση υπ' αριθ. 1265/2011) οτι δεν επιτρεπεται η εκδοση διαταγης πληρωμης κατα ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και εν γενει κατα του Δημοσιου για απαιτηση που πηγαζει απο διοικητικη συμβαση, οπως π.χ. δημοσια προμηθεια, δημοσιο εργο κλπ.
Προκειται, οπως καταλαβαινετε, για αποφαση που, αν και εφοσον ακολουθηθει απο τα λοιπα κατωτερα δικαστηρια, οδηγει ουσιαστικα στο ανεισπρακτο (εκτος αν προηγηθουν πολυετεις, ενδεχομενως, δικαστικοι αγωνες) τις απαιτησεις εργολαβων και προμηθευτων κατα των ανω φορεων!
Τι αλλο απομενει? Μηπως και η ανταλλαγη των απαιτησεων αυτων με ομολογα του 2046???

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;... Ή ΠΩΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ!

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (ΠΟΛ. 1077,ΦΕΚ Β' 1141/10-4-2012), προβλέπεται (άρθρο 2), ότι "τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών, διαβιβάζουν στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε: α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν, γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου των διασταυρώσεων".
Ειδικά όσον αφορά τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, διαβιβάζονται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-συνδικαιούχου του λογ/μού, ο αριθμός λογαριασμού, καθώς και το  υπόλοιπο του λογ/μού. Επίσης διαβιβάζονται και  κ ι ν ή σ ε ι ς  λογαριασμών, ενεργών ή μη, τα ποσά των συναλλαγών καθώς και τα ονοματεπώνυμα τρίτων προσώπων σε σχέση με τους δικαιούχους του λογ/μού, στους οποίους ή από τους οποίους έγιναν κινήσεις του λογαριασμού(!!).
Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται υπέρμετρα και πάντως κατά τρόπο ελέγξιμο από άποψη νομιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις που ισχύουν εδώ και δεκαετίες για το (θεσμικό) τραπεζικό απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υποχρέωση των τραπεζών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων να παρέχουν στις Φορολογικές Αρχές ορισμένα και μόνον στοιχεία και όχι βέβαια όλες τις τραπεζικές συναλλαγές τους, όπως τώρα προβλέπεται για πρώτη φορά!
Υπενθυμίζουμε, συγκεκριμένα, ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2011 με την ΥΑ ΠΟΛ. 1177 (ΦΕΒ Β' 2050/14-9-20111) και βάσει του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι τράπεζες είχαν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούσαν τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και τις εισπραξεις συμβεβλημένων με αυτές επιχειρήσεων για την χρήση πιστωτικών καρτών, και μόνο στα πλαίσια του ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό, εφόσον αυτά υπερέβαιναν αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ' έτος.
Μάλιστα, αντίστοιχες υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων πελατών τους αναλαμβάνουν πια με την ίδια παραπάνω ΠΟΛ. 1077 και άλλοι φορείς άλλων κλάδων (υγείας, επικοινωνιών, κλπ): ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια, ταμεία ασφάλισης, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειεας και σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης. Και αυτές θα διαβιβάζουν στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιάφεροντος.


ΜΗΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΠΙΑ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (και όχι μόνο....);