Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαταγή Πληρωμής με Τιμολόγια; ΤΕΛΟΣ
Ήρθε το τέλος στην έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια πώλησης προϊόντων!
Με πάγια, πλέον, πρακτική των Δικαστηρίων της Αθήνας, τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται η έκδοση διαταγών πληρωμής με βάση τιμολόγια πώλησης προϊόντων σε συνδυασμό με τα δελτία αποστολής τους, αν δεν προσκομίζεται στον δικαστή κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής απαραιτήτως και έγγραφη εξουσιοδότηση του φερόμενου ως αγοραστή-παραλήπτη των προϊόντων προς εκείνο το πρόσωπο που υπογράφει για λογαριασμό τους στην θέση "παραλαβή" στο δελτίο αποστολής, εφόσον βέβαια ο αγοραστής-παραλήπτης δεν υπογράφει ο ίδιος προσωπικά, είτε δηλαδή ως νομικός εκπρόσωπος, αν ο αγοραστής είναι εταιρεία, είτε για τον εαυτό του, αν ο αγοραστής είναι ατομική επιχείρηση।
Και όλα αυτά με βάση μια απόφαση του Αρείου Πάγου!! (υπ' αριθ। 1480/2007)
Υπάρχουν λύσεις;;....