Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: ΟΧΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών, υπ' αριθ. 118/2012, που δημοσιεύθηκε στις 14-2-2012), κατόπιν αίτησης που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ανεστάλη προσωρινά και μέχρι να δικαστεί σχετική αίτηση ακύρωσης που εκκρεμεί στο παραπάνω δικαστήριο, η δυνατότητα που είχαν μέχρι τώρα τα φαρμακεία να έχουν διευρυμένο ωράριο, κατόπιν σχετικής δήλωσής τους στον Φαρμακευτικό Σύλλογό τους, και κατά την διάρκεια του καθοριζομένου από τον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο ωράριο λειτουργίας όλων των εφημεριών των λοιπών φαρμακείων. Αντιθέτως, απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας του διευρυμένου ωραρίου τις λοιπές ημέρες διευρυμένου ωραρίου (Σάββατο και απογεύματα Δευτέρας-Τετάρτης ή Τρίτης-Πέμπτης). 
Κάτι είναι και αυτό....

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Αναστολή πλειστηριασμών κύριας ή μοναδικής κατοικίας ΚΑΙ εμπόρων έως 31-12-2012


Με πρόσφατες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεων αναστολής πλειστηριασμών (ενδεικτικά: 1816/20-2-2012, 7650/2011 κλπ.) αποσαφηνίστηκε πλήρως και εφαρμόστηκε επιτυχώς για οφειλέτες η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 3986/2011), με την οποία ο πλειστηριασμός του ακινήτου του οφειλέτη που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, αλλά και του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του, (αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγός του δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία), εφαρμόζεται ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ (φυσικά πρόσωπα). Επίσης, αντίθετα απ' ό,τι συμβαίνει με τους άλλους οφειλέτες, για την προστασία αυτή ως προς την κύρια κατοικία του εμπόρου δεν απαιτείται να αποδειχθεί μόνιμη οικονομική αδυναμία του, ούτε απαιτείται να υποβληθεί αίτησή του για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι με τις άνω δικαστικές αποφάσεις η αναστολή πλειστηριασμού περιορίζεται έως την 31-12-2012 που ισχύει η νόμιμη απαγόρευση.