Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΠ: ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε.- ΑΡΘΡΟ 99 (ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ) - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Α.Ε. - ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ν. 4072/2012

Σήμερα (11-4-2012) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Α' φύλλο 86/11-4-2012) ο Νόμος 4072/2012, "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις". Όπως προκύπτει και από τον τίτλο του νόμου αυτού (από τους τελευταίους που ψηφίστηκαν από την Βουλή λίγο πριν την διάλυσή της για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές), εισάγονται νέες σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις και επέρχονται ουσιώδεις ριζικές αλλαγές σε θέματα, μεταξύ άλλων, του εταιρικού δικαίου (εισάγεται νέα μορφή εταιρείας, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, και εισάγονται νέες διατάξεις και κωδικοποίηση για τις προσωπικές εταιρείες -ομόρρυθμη/ετερόρρυθμη/κοινοπραξία/αφανή εταιρεία), του δικαίου των σημάτων (σημαντικές τροποποιήσεις-κατάργηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος νόμου περί σημάτων), του πτωχευτικού δικαίου (άρθρο 99 - εξυγιαντική διαδικασία/πρώην συνδιαλλαγή), του δικαίου των ΑΕ, κλπ.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (12-4-2012) υποχρεούνται εντός 6μήνου οι υπάρχουσες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που λειτουργούν ήδη να προβούν σε καταχώρηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)!
Σημειωτέον, στον νόμο αυτό έχει επισυναφθεί και το Σχέδιο Συμβιβασμού Δημοσίου και SIEMENS (Γερμανικής μητρικής και θυγατρικής Ελληνικής), στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, δεδομένου ότι αυτό εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον παρόντα νόμο.
Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες αναφορές και μεγαλύτερες αναλύσεις... Τα καλά έπονται!