Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ!

Μετά την πρώτη εξαγγελία που είχε γίνει με το άρθρο 20 του Ν. 4179/2013, όπου σε μία μόνο πρόταση (παράγραφος 1) αναφερόταν η δραστηριότητα του ιατρικού τουρισμού και ότι, γενικά και αόριστα, οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκησή του θα ρυθμισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών υγείας και τουρισμού, μόλις πρόσφατα (26-11-2013) οι εν λόγω συναρμόδιοι υπουργοί (Άδωνις Γεωργιάδης και Όλγα Κεφαλογιάννη, αντίστοιχα) εξέδωσαν την υπ' αριθ. 27217 κοινή υπουργική τους απόφαση (δημοσιευθείσα ήδη στο ΦΕΚ τ. Β', αρ. 3077/3-12-2013), με την οποία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της, καθόρισαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής στην Ελληνική επικράτεια.
Πλην όμως, παρά τον πολλά υποσχόμενο τίτλο και την μεγάλη προσδοκία που είχε γεννήσει η αναμονή εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως, τελικά με αυτήν τίποτα δεν θεσμοθετήθηκε επί της ουσίας, το μόνο δε που, απ' ό,τι φαίνεται, προωθήθηκε με αυτήν είναι μόνον η επαγγελματική και αγοραστική ευκαιρία που δίνεται σε ορισμένες διεθνείς (κυρίως) εταιρείες πιστοποίησης, να αναπτύξουν και στην Ελλάδα την δραστηριότητα της πιστοποίησης "κατά τα διεθνή πρότυπα" (όπως αναφέρεται) του φορέα παροχής ιατρικού τουρισμού, ο οποίος, όπως ρητά προβλέπεται, μπορεί να είναι μόνον μονάδα παροχής φροντίδας υγείας, ενώ παραλείπονται τελείως (τουλάχιστον επί του παρόντος) οι ενδιάμεσοι τουριστικοί φορείς (οι λεγόμενοι "medical facilitators", ήτοι μεσίτες-διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού), για τους οποίους, αν και επιτελούν κομβική θέση στην δραστηριότητα αυτή, δεν υπάρχει καμία σχετική αναγνώριση ή πρόβλεψη θεσμικής αναγνώρισής τους. 
Σημειωτέον, μάλιστα, ότι καμία πρόβλεψη δεν γίνεται ως προς τα πρότυπα ή τους κανόνες δραστηριότητας που θα πρέπει να τηρούνται από τους φορείς ιατρικού τουρισμού και να ελέγχονται και πιστοποιούνται από τους παραπάνω διεθνείς οίκους πιστοποίησης και, συνεπώς, υπάρχει μια "λευκή" ως προς τούτο εξουσιοδότηση του έλληνα νομοθέτη προς τους τρίτους αυτούς φορείς πιστοποίησης, να λένε ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν!
Πέρα της ανωτέρω πρόβλεψης, η ΚΥΑ εξαντλείται σε γραφειοκρατικές και άνευ ουσίας ρυθμίσεις για τους φορείς ιατρικου τουρισμού, όπως λ.χ. ότι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μητρώο που τηρεί ο ΕΟΤ, ή ότι πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι γιατροί τους, εσωτερικά ή εξωτερικά συνεργαζόμενοι με αυτούς. 
Τέλος, μια εσφαλμένη και άστοχη (ή, τουλάχιστον, ατελής) ακόμη πρόβλεψη που γίνεται στην άνω ΚΥΑ, είναι ότι οι πάροχοι ιατρικού τουρισμού, οι οποίοι εκ των πραγμάτων απευθύνονται σε κατοίκους του εξωτερικού και που, ως εκ τούτου, η λειτουργία τους είναι απόλυτα συνυφασμένη με την τουριστική ιδίως προβολή τους στην αλλοδαπή και, μάλιστα, εν όψει του ιδιαίτερα αυξημένου ανταγωνισμού στον χώρο αυτό από αντίστοιχους φορείς στις γείτονες χώρες μας, υπόκεινται, όπως ορίζεται, στις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα για την ιατρική διαφήμιση και την ιατρική δεοντολογία, που σημαίνει, δηλαδή, σοβαροί περιορισμοί (αν όχι απαγόρευση) στην προβολή τους!
Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι δεν πρόκειται, ουσιαστικά, για μια υπουργική απόφαση που προωθεί τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά για ένα άνευρο και άνευ ουσίας νομοθέτημα δήθεν αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, που μάλλον δίνει ώθηση σε παράπλευρες εργασίες, παρά στον ίδιο τον αναγκαίο για την χώρα μας ιατρικό τουρισμό.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης - Τώρα και από κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις.

Με πρόσφατη απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 921/16-4-2013), επετράπη και σε ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή σε κοινές εμπορικές επιχειρήσεις, να ιδρύουν και λειτουργούν και εκείνοι (εκτός από τους μέχρι σήμερα φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μέχρι σήμερα ήταν ελάχιστοι, εξαντλούμενοι σε επίπεδο κυρίως δημοτικών φορέων), τα λεγόμενα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών ηλικίας 5-12 ετών γα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός σχολικού ωραρίου (δηλαδή απογεύματα και σαββατοκύριακα), και συγκεκρμένα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική-οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και την εξυπηρέτηση των γονέων (που ενδεχομένως σημαίνει και φύλαξη των παιδιών τις ώρες εκείνες, δηλαδή παραμονή του παιδιού στον χώρο χωρίς την παρουσία συνοδού -γονέα).

Εν όψει του περιορισμένου εύρους του αντικειμένου (απασχόληση παιδιών σε ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία - μη δυνατότητα απασχόλησης παιδιών κάτων των 5 ετών, έστω και περιορισμένη για λίγες ώρες), κρίνεται δυσλειτουργική η νέα αυτή ρύθμιση, παρολο που σε ερώτησή μας σε αρμόδιες υπηρεσίες (κατά τόπους Περιφέρειες) δηλώθηκε ότι έχουν ήδη υποβληθεί σχετικά ερωτήματα από ενδιαφερομένους. Το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα τους γονείς και αντίστοιχα προβληματίζει υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς είναι πώς μπορούν τα νήπια (παιδιά πάνω από 2μιση χρονών έως 5) να παραμένουν τις πρωινές ώρες εργασίας των γονιών τους σε κάποιον χώρο δημιουργικής απασχόλησης για λίγες μόνον ώρες, χωρίς οι γονείς να υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρογκες αμοιβές σε παιδικούς σταθμούς που μόνον αυτοί μπορούν νόμιμα (εξ όσων γνωρίζουμε) να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης σε νήπια (πολύ περισσότερο σε βρέφη).

Η πρακτική ασφυκτιά: είτε παιδικοί σταθμοί, είτε παιδότοποι και τώρα τελευταία τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, που όμως έχουν περιορισμένη λειτουργία.

Συνεχίζονται, εντούτοις, απ' όσα γνωρίζουμε από υποθέσεις που έχουμε χειρισθεί, να εμφανίζονται διάφορα νέα μορφώματα (π.χ. ομάδες απασχόλησης από σύλλογο γονέων κλπ), άγνωστης, νομίζουμε, και προβληματικής ενδεχομένως υπόστασης εντός του υπάρχοντος αυστηρού νομικού πλαισίου, όπου για κάθε οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία που έχει σχέση με την προστασία του παιδιού και για κάθε παρεμφερή δραστηριότητα απαιτείται άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 1 του Ν. 2345/1995. Και βέβαια μέχρι αποδείξεως του εναντίον από περιπτώσεις που έχουν καταφέρει νόμιμα "με σφραγίδα" να λειτουργούν στο υφιστάμενο πλαίσιο....


Ηλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος, Μ.Δ. Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών,

Μέλος του Νομικού Δικτύου του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ)

Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
e-mail: etassopoulos@hol.gr