Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ "ΚΑΤΣΕΛΗ" - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ:

Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α', 94/14.8.2015) στον γνωστό Νόμο "Κατσέλη" για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ("υπερχρεωμένα νοικοκυριά", Ν. 3869/2010).
Εκείνο που θα πρέπει ιδίως να επισημάνουμε είναι ότι επιτρέπεται πια η ρύθμιση (δηλαδή "κούρεμα") ακόμη και φορολογικών οφειλών ή οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία, έστω και αν αυτά έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση!
Εφιστούμε επίσης την προσοχή στη νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δηλώνεται και η περιουσιακή κατάσταση του/της συζύγου (όχι μόνο τα εισοδήματα), το οποίο, μάλιστα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δηλώσουν στο δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (δηλαδή μέχρι τις 13/2/2016) και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και εκκρεμεί η συζήτησή της. Αλλιώς, θεωρείται ότι παραβαίνουν το καθήκον αληθείας με κίνδυνο να απορριφθεί η αίτησή τους όταν αυτή δικαστεί. Συνεπώς, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τους δικηγόρους τους για συμμόρφωσή τους με τη νέα αυτή ρύθμιση.Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΕΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΛΠ.  - ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-1-2016!

Σαρωτικές αλλαγές στη διεξαγωγή των δικών στα πολιτικά δικαστήρια και στην αναγκαστική εκτέλεση (κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4335/2015 (ΦΕΚ Α', 87/23-7-2015). ΙΣΧΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2016!

Θα μπορώ να εξετάσω μάρτυρα σε δίκη;  Αν γίνει κατάσχεση σε ακίνητό μου, τι περιθώρια έχω να αντιδράσω; Ο πλειστηριασμός με βάση ποια αξία θα γίνει; Οι τράπεζες προηγούνται στο πλειστηρίασμα; Μήπως υπάρχουν και θετικές αλλαγές;
 
Συνοπτικά και απλά, τα πράγματα έχουν πια ως εξής:
 
1) Οι αλλαγές θα ισχύουν από 1-1-2016.
2) Οι αστικές δίκες θεωρητικά επισπεύδονται (η πράξη θα δείξει εάν και κατά πόσο):
-Άμεση κοινοποίηση της αγωγής (εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της στο δικαστήριο),
-Σύντομη προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου (30 αντί των 60 ημερών),
-Δυνατότητα του δικαστή να διατάξει την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου (εκτός δίκης) προσώπου,
-Κατάθεση των προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (αντί την ημέρα της δίκης, που προσδιορίζεται έτη μετά) και εν συνεχεία ορισμός δικασίμου εντός 30 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου,
-Μάρτυρες στο δικαστήριο δεν εξετάζονται, κατ' αρχήν, αλλά προσκομίζονται με τις προτάσεις ένορκες βεβαιώσεις, ακόμη και 8 συνολικά(!) (5 προς απόδειξη και 3 για αντίκρουση), ενώ, κάτι που είναι σημαντικό, θα πρέπει πια στην γνωστοποίηση λήψης ένορκων βεβαιώσεων που κοινοποιείται στον αντίδικο να αναφέρονται και τα ονόματα και οι διευθύνσεις κατοικίας των μαρτύρων που θα καταθέσουν, πράγμα που τους εκθέτει και καθιστά τρωτή τη διαδικασία,
-Δεν είναι υποχρεωτική η εμφάνιση στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης (ούτε για τους δικηγόρους),
-Δεν επιτρέπεται πια αναβολή της δίκης, ούτε για σπουδαίο λόγο,
-Η απόφαση εκδίδεται βάσει των εγγράφων και ενόρκων βεβαιώσεων που έχουν προσκομιστεί πριν την δίκη και μόνο εάν το δικαστήριο, από τη μελέτη της δικογραφίας, κρίνει ως "απολύτως αναγκαία" την εξέταση μαρτύρων ενώπιόν του στο ακροατήριο, τότε θα οριστεί νέα δίκη, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατος χρόνος διεξαγωγής της, για εξέταση ενός μόνο μάρτυρα από κάθε πλευρά,
-Συντομεύεται η προθεσμία άσκησης έφεσης, εάν δεν επιδοθεί η απόφαση από τον ένα διάδικο στον άλλον, σε 2 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης, αντί των 3 που ίσχυε μέχρι τώρα,
-Ενοποιούνται σε μία κοινή διαδικασία όλες οι οικογενειακές διαφορές (διατροφή, αναγνώριση τέκνου, ελεύθερη συμβίωση, οικογενειακή στέγη κλπ.),
-Είναι πια δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και κατά κατοίκου εξωτερικού (προφανώς για όσους έχουν μετοικήσει στο εξωτερικό και χρωστάνε...),
-Σημαντική αλλαγή επέρχεται και στη Διαταγή Απόδοσης Μισθίου, που είναι η πιο γρήγορη διαδικασία έξωσης κακοπληρωτή νοικάρη, όπου, ακόμη και αν αυτός πληρώσει τα οφειλόμενα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν εξωδίκου για την καταβολή τους, θα μπορεί και πάλι να εκδοθεί η Διαταγή αυτή έξωσής του, εάν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία (δηλαδή λόγω υπαιτιότητάς του και όχι από ανωτέρα βία) στην καταβολή των μισθωμάτων,
-Μία ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, πιστεύουμε, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και διευκόλυνση στην γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των ένδικων αξιώσεων αποτελεί η πρόβλεψη ότι με βάση την οριστική (δηλαδή την πρωτοβάθμια) απόφαση, πριν αυτή τελεσιδικήσει (μετά το Εφετείο), θα μπορεί αυτός που έχει την απαίτηση ή την αξίωση να την διασφαλίσει ήδη με την απόφαση αυτή, επιβάλλοντας είτε προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου του αντιδίκου του, είτε συντηρητική κατάσχεση σε περιουσιακά του στοιχεία (όπως λ.χ. τραπεζικούς του λογαριασμούς), όπως θα είχε επιτύχει εάν είχε προηγουμένως κάνει και ασφαλιστικά μέτρα, που πια δεν θα είναι και απαραίτητα (εάν βεβαίως η αγωγή δικάζεται πράγματι σύντομα)!,
-Επανέρχονται οι σημαντικές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (όπως είναι λ.χ. ο διορισμός προσωρινής διοίκησης μιας εταιρείας κλπ.) στο μονομελές πρωτοδικείο, αντί του ειρηνοδικείου,
-Μία σημαντική επίσης αλλαγή, που θέλει προσοχή, είναι όταν με τη διαθήκη ορίζεται ως αποκλειστικός κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του κληρονομουμένου ή δεν έχει με αυτόν συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού, οπότε για να αναγνωρισθεί από το δικαστήριο η γνησιότητα της διαθήκης αυτής (διαδικασία κήρυξής της ως κυρίας) θα πρέπει να γίνει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για την γραφή του διαθέτη,
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΑΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΛΕΣΗ).

 
 
 
 
 
 

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Fwd: Οι καταστηματάρχες της Λάρισας κατακεραύνωσαν την ΑΕΠΙ στην ημερίδα ΠΑΣΚΕΔΙ και ΕπιμελητηρίουΗλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος
Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
email: etassopoulos@hol.grΈναρξη προωθημένου μηνύματος:

Από: paskedi@paskedi.gr
Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2015 - 8:21:55 π.μ. EET
Προς: etassopoulos@hol.gr
Θέμα: Οι καταστηματάρχες της Λάρισας κατακεραύνωσαν την ΑΕΠΙ στην ημερίδα ΠΑΣΚΕΔΙ και Επιμελητηρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Χειμάρρας 30, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 932420, 932473, 932481 – Fax: 2310 932431 – Κιν.: 6983161473
www.paskedi.gr – e-mail: paskedi@paskedi.gr

Θεσσαλονίκη 07/03/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι καταστηματάρχες της Λάρισας κατακεραύνωσαν την ΑΕΠΙ στην ημερίδα ΠΑΣΚΕΔΙ και Επιμελητηρίου

Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΠΑΣΚΕΔΙ να ενημερώσει τον τεράστιο κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη τη Χώρα με την σύμπραξη των Δήμων και των Επιμελητηρίων, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 συνδιοργανώθηκε ημερίδα στη Λάρισα από το Επιμελητήριο και τον ΠΑΣΚΕΔΙ.
Το Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ δια της Προέδρου του κυρίας Νίκης Κωνσταντίνου απευθύνει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κύριο Αδάμ Δημήτριο, για την άψογη φιλοξενία στους χώρους του Επιμελητηρίου, για την άρτια προετοιμασία και υλοποίηση της ημερίδας και για την φυσική του παρουσία, που αν και είχε υψηλό πυρετό, παρακολούθησε μέχρι τέλους την εκδήλωση, παρεμβαίνοντας μάλιστα, σε καίρια σημεία υψηλής έντασης…. Πυροσβεστικά!!!
Κεντρικοί ομιλητές από μέρους του συνδιοργανωτή ΠΑΣΚΕΔΙ ήταν α) Η Πρόεδρος κυρία Νίκη Κωνσταντίνου σε θέματα Ανάπτυξη επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαίδευση αυτών και του προσωπικού, Διαρθρωτική αναπροσαρμογή – voucher, Φορολογικά – Ασφαλιστικά, β) Ο Γεν. Γραμματέας κύριος Καλιώρας Ηλίας σε θέματα Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα, Ωράριο λειτουργίας, Έλεγχοι Αστυνομίας κατόπιν καταγγελίας, Ηχορρύπανση, Μέτρηση db από Αστυνομία, Δικαιώματα καταστηματαρχών, γ) Ο Σύμβουλος του ΠΑΣΚΕΔΙ και εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ κύριος Παναγιώτου Ευάγγελος σε θέματα Σιμινάρια και εκπαίδευση καταστηματαρχών και προσωπικού στους ορθούς κανόνες υγιεινής.

Στην αίθουσα … ΄΄εντελώς τυχαία΄΄  βρέθηκε και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΠΙ κύριος Γρετζελιάς Παντελής, Δικηγόρος, τέως Δήμαρχος επί δώδεκα έτη Νέας Φιλαδέλφειας, που κατά δήλωσή του επί θητείας του γκρεμίστηκε το Στάδιο της ΑΕΚ, η τοπική αντιπρόσωπος ΑΕΠΙ στη Λάρισα κυρία Καραγκιώλη Μαρία και ο Νομικός σύμβουλος της ΑΕΠΙ στη Λάρισα κύριος Καψιώκας Γεώργιος.

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ βρέθηκε με το επιτελείο της ΑΕΠΙ λίγο πριν την έναρξη της ημερίδας σε τοπική καφετέρια κι εκεί δόθηκε η … πρώτη μάχη. Αντιληφθήκαμε πως, επειδή η ΑΕΠΙ χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της, το οποίο έδαφος το τρώει ο ΠΑΣΚΕΔΙ, πελαγοδρομεί και βγάζει μένος, που είναι όμως σε βάρος της. Νομίζει πως αν κυνηγά κατά πόδας τον ΠΑΣΚΕΔΙ, το βαρύ της πυροβολικό, όπως θεωρεί τον Γρετζελιά Παντελή, ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα κάνει πίσω. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ όμως έχει μάθει να προχωρά μπροστά, με τον κλάδο όλο συμπαραστάτη, με νόμιμες διαδικασίες κι αυτό θα κάνει. Όσα εκφοβιστικά έγγραφα-μανιφέστο κι αν στείλει η ΑΕΠΙ στους Δήμους, δήθεν για ΄΄παράνομους τρόπους'' ενημέρωσης των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, θα πέφτουν στο κενό, διότι η ενημέρωση του ΠΑΣΚΕΔΙ προς τα μέλη του γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους κι όχι την νομοθεσία της ΑΕΠΙ, η οποία σαν αρχή έχει όποια νομοθεσία σήμερα την συμφέρει, να την επικροτεί κι αν η ίδια νομοθεσία αύριο την θίγει, να την αποδοκιμάζει.
Η νομοθεσία λοιπόν δίδει το δικαίωμα στον ΠΑΣΚΕΔΙ να χορηγεί στα μέλη του μουσική και τραγούδια, Ελληνικά και ξένα, που δεν ανήκουν τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα σε Οργανισμούς, είτε της Ελλάδας, είτε του Εξωτερικού. Στη συνέχεια, προκειμένου τα καταστήματα να προμηθεύονται από τους Δήμους με άδεια μουσικών οργάνων, τους δίδει (ο ΠΑΣΚΕΔΙ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται και υπογράφεται από τον χρήστη το παρακάτω κείμενο, όπως ορίζει ακριβώς η Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και η Εγκύκλιος του ΟΠΙ ''Σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 23476 17 Ιουλίου 2014 εγκύκλιο οδηγία του ΟΠΙ – Υπουργείου Πολιτισμού προς όλους τους ΟΤΑ της χώρας  «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους''.
Όλοι οι Δήμοι της Χώρας, από τη στιγμή που ο ΠΑΣΚΕΔΙ συμβαδίζει με τη νομιμότητα, πράττουν αυτό που πρέπει να πράξουν στους πολίτες τους. Χορηγούν ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ και στη συνέχεια κοινοποιούν την Υπεύθυνη δήλωση στους Οργανισμούς ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Η ΑΕΠΙ βλέποντας πως το εκφοβιστικό της σχέδιο εναντίον των Δημάρχων και των Δημοτικών υπαλλήλων, τις περισσότερες φορές με την φυσική παρουσία του κυρίου Γρετζελιά, ο οποίος συνομιλεί και προσπαθεί να επηρεάσει τους υπαλλήλους των Δήμων, λέγοντάς τους πως αν δεν σφραγίσουν επιχειρήσεις, που με Υπεύθυνες Δηλώσεις παρέλαβαν από τον Δήμο άδεια μουσικών οργάνων, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της παράβασης καθήκοντος και για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε το συγκεκριμένο σημείο από το 10 σέλιδο ενημερωτικό-εκφοβιστικό Υπόμνημα που απέστειλαν προς όλους τους Δήμους στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, με αριθμό Πρωτοκόλλου 274108, για τον εχθρό της ΑΕΠΙ, τον ΠΑΣΚΕΔΙ. '' … Υποχρεούται η αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης των ΚΥΕ του Δήμου να μη προβαίνει περαιτέρω σε έκδοση – χορήγηση διοικητικής αδείας μουσικής, διαφορετικά υπάρχει παράβαση καθήκοντος….''.

Μετά την πρώτη μάχη λοιπόν ΠΑΣΚΕΔΙ και ΑΕΠΙ, που δόθηκε λίγο πριν την έναρξη της ημερίδας σε καφέ της πόλης της Λάρισας και με την παράκληση του κυρίου Γρετζελιά να του δώσουμε λόγο στο βήμα, ο ΠΑΣΚΕΔΙ σαν διοργανωτής-οικοδεσπότης, έκανε αποδεκτή την παράκληση του κ. Γρετζελιά , διότι ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αρχίσει η ΑΕΠΙ να διασύρεται μπροστά σε επιχειρηματίες που επί σειρά δεκαετιών απομυζά οικονομικά. Διαπληκτίσθηκε λεκτικά σε πολλά σημεία, όπως θα διαπιστώσετε παρακολουθώντας και το βίντεο, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει ΄΄μικρούς΄΄ τους Συνθέτες και Στιχουργούς της Αυτοδιαχείρισης, προκειμένου να δείξει πόσο μεγάλοι είναι αυτοί.

Την ημερίδα χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κύριος Αδάμ Δημήτριος, που παρουσίασε τους κεντρικούς ομιλητές του ΠΑΣΚΕΔΙ, την ατζέντα των θεμάτων και δευτερευόντως τον καλεσμένο κύριο Γρετζελιά με το επιτελείο του.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ κυρία Κωνσταντίνου, η οποία ανέπτυξε με κάθε λεπτομέρεια την εκπαίδευση καταστηματαρχών και εργαζομένων δια μέσου της Διαρθρωτικής αναπροσαρμογής. Έμειναν έκπληκτοι όλοι οι παρευρισκόμενοι όταν έμαθαν πως τόσα χρόνια βρίσκονταν έξω από αυτά τα προγράμματα, λόγω μη ενημέρωσής τους από διάφορους φορείς. Ενθουσιάστηκαν, όταν από στόματος Προέδρου άκουσαν πως θα μπορεί η κάθε επιχείρηση από την συμμετοχή της να εισπράξει 1600 Ευρώ, επιπλέον 600 Ευρώ για τον κάθε εργαζόμενό της, ενώ 900 Ευρώ θα εισπράττει ο κάθε εργαζόμενος. Χρήματα που ή θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι περισσότερο ενημερωμένοι ή μπορεί και να επιστρέψουν πίσω, με αποτέλεσμα να χαθούν.

Λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε στη συνέχεια με τα Πνευματικά Δικαιώματα, δεν μπόρεσε να μιλήσει για τους κανόνες ορθής πρακτικής Υγιεινής στα τρόφιμα και ποτά, ο Σύμβουλος του ΠΑΣΚΕΔΙ κύριος Παναγιώτου Ευάγγελος και του ζητάμε συγνώμη. Επειδή όμως οι τοπικοί επιχειρηματίες πρότειναν και παρακάλεσαν τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος αμέσως το αποδέχθηκε και τον ευχαριστούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να επαναλάβουμε νέα ημερίδα στη Λάρισα και θα έχει τον χρόνο που δικαιούται για ενημέρωση.
 
Με τιμή
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος
Για φωτογραφικό υλικό και βίντεο κλικ εδώ
Με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί στα μέσα που διαθέτετε.                         
Κάντε like και ακολουθήστε μας
         
  Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα πατήστε εδώ.

Copyright © 2012 www.paskedi.gr - Επικοινωνία paskedi@paskedi.gr