Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΕΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΛΠ.  - ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-1-2016!

Σαρωτικές αλλαγές στη διεξαγωγή των δικών στα πολιτικά δικαστήρια και στην αναγκαστική εκτέλεση (κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4335/2015 (ΦΕΚ Α', 87/23-7-2015). ΙΣΧΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2016!

Θα μπορώ να εξετάσω μάρτυρα σε δίκη;  Αν γίνει κατάσχεση σε ακίνητό μου, τι περιθώρια έχω να αντιδράσω; Ο πλειστηριασμός με βάση ποια αξία θα γίνει; Οι τράπεζες προηγούνται στο πλειστηρίασμα; Μήπως υπάρχουν και θετικές αλλαγές;
 
Συνοπτικά και απλά, τα πράγματα έχουν πια ως εξής:
 
1) Οι αλλαγές θα ισχύουν από 1-1-2016.
2) Οι αστικές δίκες θεωρητικά επισπεύδονται (η πράξη θα δείξει εάν και κατά πόσο):
-Άμεση κοινοποίηση της αγωγής (εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της στο δικαστήριο),
-Σύντομη προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου (30 αντί των 60 ημερών),
-Δυνατότητα του δικαστή να διατάξει την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου (εκτός δίκης) προσώπου,
-Κατάθεση των προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής (αντί την ημέρα της δίκης, που προσδιορίζεται έτη μετά) και εν συνεχεία ορισμός δικασίμου εντός 30 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου,
-Μάρτυρες στο δικαστήριο δεν εξετάζονται, κατ' αρχήν, αλλά προσκομίζονται με τις προτάσεις ένορκες βεβαιώσεις, ακόμη και 8 συνολικά(!) (5 προς απόδειξη και 3 για αντίκρουση), ενώ, κάτι που είναι σημαντικό, θα πρέπει πια στην γνωστοποίηση λήψης ένορκων βεβαιώσεων που κοινοποιείται στον αντίδικο να αναφέρονται και τα ονόματα και οι διευθύνσεις κατοικίας των μαρτύρων που θα καταθέσουν, πράγμα που τους εκθέτει και καθιστά τρωτή τη διαδικασία,
-Δεν είναι υποχρεωτική η εμφάνιση στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης (ούτε για τους δικηγόρους),
-Δεν επιτρέπεται πια αναβολή της δίκης, ούτε για σπουδαίο λόγο,
-Η απόφαση εκδίδεται βάσει των εγγράφων και ενόρκων βεβαιώσεων που έχουν προσκομιστεί πριν την δίκη και μόνο εάν το δικαστήριο, από τη μελέτη της δικογραφίας, κρίνει ως "απολύτως αναγκαία" την εξέταση μαρτύρων ενώπιόν του στο ακροατήριο, τότε θα οριστεί νέα δίκη, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατος χρόνος διεξαγωγής της, για εξέταση ενός μόνο μάρτυρα από κάθε πλευρά,
-Συντομεύεται η προθεσμία άσκησης έφεσης, εάν δεν επιδοθεί η απόφαση από τον ένα διάδικο στον άλλον, σε 2 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης, αντί των 3 που ίσχυε μέχρι τώρα,
-Ενοποιούνται σε μία κοινή διαδικασία όλες οι οικογενειακές διαφορές (διατροφή, αναγνώριση τέκνου, ελεύθερη συμβίωση, οικογενειακή στέγη κλπ.),
-Είναι πια δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και κατά κατοίκου εξωτερικού (προφανώς για όσους έχουν μετοικήσει στο εξωτερικό και χρωστάνε...),
-Σημαντική αλλαγή επέρχεται και στη Διαταγή Απόδοσης Μισθίου, που είναι η πιο γρήγορη διαδικασία έξωσης κακοπληρωτή νοικάρη, όπου, ακόμη και αν αυτός πληρώσει τα οφειλόμενα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν εξωδίκου για την καταβολή τους, θα μπορεί και πάλι να εκδοθεί η Διαταγή αυτή έξωσής του, εάν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία (δηλαδή λόγω υπαιτιότητάς του και όχι από ανωτέρα βία) στην καταβολή των μισθωμάτων,
-Μία ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, πιστεύουμε, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και διευκόλυνση στην γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των ένδικων αξιώσεων αποτελεί η πρόβλεψη ότι με βάση την οριστική (δηλαδή την πρωτοβάθμια) απόφαση, πριν αυτή τελεσιδικήσει (μετά το Εφετείο), θα μπορεί αυτός που έχει την απαίτηση ή την αξίωση να την διασφαλίσει ήδη με την απόφαση αυτή, επιβάλλοντας είτε προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου του αντιδίκου του, είτε συντηρητική κατάσχεση σε περιουσιακά του στοιχεία (όπως λ.χ. τραπεζικούς του λογαριασμούς), όπως θα είχε επιτύχει εάν είχε προηγουμένως κάνει και ασφαλιστικά μέτρα, που πια δεν θα είναι και απαραίτητα (εάν βεβαίως η αγωγή δικάζεται πράγματι σύντομα)!,
-Επανέρχονται οι σημαντικές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (όπως είναι λ.χ. ο διορισμός προσωρινής διοίκησης μιας εταιρείας κλπ.) στο μονομελές πρωτοδικείο, αντί του ειρηνοδικείου,
-Μία σημαντική επίσης αλλαγή, που θέλει προσοχή, είναι όταν με τη διαθήκη ορίζεται ως αποκλειστικός κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του κληρονομουμένου ή δεν έχει με αυτόν συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού, οπότε για να αναγνωρισθεί από το δικαστήριο η γνησιότητα της διαθήκης αυτής (διαδικασία κήρυξής της ως κυρίας) θα πρέπει να γίνει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για την γραφή του διαθέτη,
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΑΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΛΕΣΗ).