Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ "ΚΑΤΣΕΛΗ" - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ:

Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο πρόσφατος νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α', 94/14.8.2015) στον γνωστό Νόμο "Κατσέλη" για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ("υπερχρεωμένα νοικοκυριά", Ν. 3869/2010).
Εκείνο που θα πρέπει ιδίως να επισημάνουμε είναι ότι επιτρέπεται πια η ρύθμιση (δηλαδή "κούρεμα") ακόμη και φορολογικών οφειλών ή οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία, έστω και αν αυτά έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση!
Εφιστούμε επίσης την προσοχή στη νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δηλώνεται και η περιουσιακή κατάσταση του/της συζύγου (όχι μόνο τα εισοδήματα), το οποίο, μάλιστα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δηλώσουν στο δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (δηλαδή μέχρι τις 13/2/2016) και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και εκκρεμεί η συζήτησή της. Αλλιώς, θεωρείται ότι παραβαίνουν το καθήκον αληθείας με κίνδυνο να απορριφθεί η αίτησή τους όταν αυτή δικαστεί. Συνεπώς, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τους δικηγόρους τους για συμμόρφωσή τους με τη νέα αυτή ρύθμιση.