Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΚΑΛΗΣ ΚΛΠ.

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και διόρθωσης προδήλου
σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Ανοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς,
Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής έως την 04.09.2012 αποφάσισε ο Ο.Κ.Χ.Ε. με την υπ' αριθ. 543/03/10-4-2012 απόφασή του, (ΦΕΚ Β΄ 1390/27.04.2012).