Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

​ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ-ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ! ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014! (28/2/14 ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Με το άρθρο 2 του Ν. 4224/2013 χορηγήθηκε για το έτος 2014 η δυνατότητα αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους και που έχουν δηλωθεί ως τέτοια (ως ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας) στην τελευταία φορολογική τους δήλωση (δηλαδή εκείνη του οικονομικού έτους 2013), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
2. Το ετήσιο δηλωθέν καθαρό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, (όπως αυτό υπολογίζεται αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης), να μην υπερβαίνει ή να είναι ίσο με τις 35.000 ευρώ.
3. Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων κα κινητών αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ (πλην των περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα). 
Όμως, για να ισχύει η εκ του νόμου αναστολή αυτή θα πρέπει ο οφειλέτης να κοινοποιήσει στον κάθε δανειστή του, (από τον οποίο αντιμετωπίζει ενδεχομένως κίνδυνο κατάσχεσης-εκπλειστηρίασης της κύριας κατοικίας του, ή έναντι του οποίου θέλει να μειώσει την δόση της οφειλής του χωρίς συνέπειες για την κύρια κατοικία του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τραπεζών), μία υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει σε αυτόν ότι πληρεί τις άνω προϋποθέσεις, περιγράφοντάς τες (π.χ. ποιο είναι το καθαρό δηλωθέν εισόδημά του, ή πόση είναι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του). Επιπλέον, εάν έχει προβεί σε κινήσεις λογαριασμού του που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (προφανώς ανά κίνηση), θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερά στην υπεύθυνη αυτή δήλωσή του και τις κινήσεις αυτές. 
Η υπεύθυνη αυτή δήλωση είναι ανά δανειστή του οφειλέτη και μόνον έναντι αυτού και εφόσον κοινοποιηθεί σε αυτόν η δήλωση επέρχεται η αναστολή. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την κοινοποίηση της δήλωσης αυτής είναι μέχρι την 31.1.2014, ή εντός 2 μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Εάν, δηλαδή, ένας δανειστής δεν έχει ακόμη στραφεί δικαστικά εναντίον του οφειλέτη ή δεν έχει ακόμη αποκτήσει τίτλο εκτελεστό (διαταγή πληρωμής ή εκτελεστή δικαστική απόφαση) εναντίον του, τότε υπάρχει το περιθώριο 2μηνης προθεσμίας για τον οφειλέτη να αμυνθεί, όταν ο δανειστής του κοινοποιήσει για πρώτη φορά τον εκτελεστό αυτό τίτλο καλώντας τον να πληρώσει. 
Κατ' εξαίρεση, οι τράπεζες ΚΑΙ ΜΟΝΟ αποφάσισαν από μόνες τους (μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών) και παρέτειναν αυτοβούλως την προθεσμία αυτή της 31.1.2014 έως τέλος Φεβρουαρίου (28-2-2014), με την έννοια ότι θα περιμένουν έως τότε υπεύθυνες δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες τους και ότι, συνεπώς, έως τότε δεν θα προβαίνουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων κατά των οφειλετών τους, αφού, προφανώς, δεν μπορούν να ξέρουν ποιοι από αυτούς απολαύουν της προστασίας του νόμου. 


Ηλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος
Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
Email: etassopoulos@hol.gr