Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Α. Κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, κάβα, κατάστημα διάθεσης αλλαντικών και τυροκομικών προϊόντων, πώληση τυποποιημένων παγωτών/αναψυκτικών/ποτών/ειδών σοκολατοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα, παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων):
-Από την 1-1-2014 η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά. Δεν υπάρχει πια διαδικασία αδειοδότησης από τον Δήμο, αλλά γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013, ΦΕΚ 3402/τ.Β/31-12-2013).
-Συγκεκριμένα, ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση για την ίδρυση του καταστήματος.
-Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος, μόλις είναι έτοιμος να λειτουργήσει, υποβάλει στον Δήμο ορισμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και ο Δήμος χορηγεί βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της Υ.Α. οικ. 96967/2012 για τα Κ.Υ.Ε. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.
-Ο Δήμος κοινοποιεί στην συνέχεια το έντυπο της γνωστοποίησης στην Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία και την Πυροσβεστική, οι οποίοι διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο.

Β. Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας-tattoo):
-Ισχύουν και εδώ όσα ακριβώς αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Α.  Η διαδικασία αδειοδότησης έχει αντικατασταθεί από την διαδικασία γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013, ΦΕΚ 3403/τ.Β/31-12-2013).

Γ. Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρασκευής και διάθεσης τροφίμων και ποτών κλπ.):
-Και εδώ η διαδικασία έχει απλοποιηθεί (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013, ΦΕΚ 3106/τ.Β/9-12-2013).
-Ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
--Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον Δήμο τα έγγραφα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από τον Δήμο.
-Μετά την υποβολή του φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, ο Δήμος, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, διαβιβάζει τον φάκελο στο Υγειονομικό και την Πυροσβεστική (αν δεν έχει ήδη προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας στον φάκελό του), για έλεγχο-γνωμάτευση.
-Με την επιστροφή του φακέλου, ο Δήμος εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.